Jak to u nás chodí?

!! Od 1.4.2022 je pozastaven příjem nových pacientů !!

Stopstav se netýká: 

1/operačních zákroků a akutních ošetření (po dokončení léčby budou klienti opět docházet ke svému veterináři)

2/ našich stávajících klientů, kteří si pořídí nového mazlíčka

3/ referovaných pacientů (po dokončení léčby budou klienti opět docházet ke svému veterináři)

K předpokládanému uvolnění kapacity v naší evidenci dojde na konci roku 2022.

Postupně vyřazujeme klienty :

1/ jejichž poslední návštěva proběhla před 2 a více lety

2/ očkují na jiných pracovištích

3/ navštívili naše pracoviště pouze jednorázově

4/ kteří se opakovaně nedostavili na domluvený termín bez řádné omluvy

 

 

Ordinační doba veterina Beřkovice

Kontakty veterina Beřkovice

Veterinární ordinace v Horních Beřkovicích

MVDr. Hana Miškaninová       731 411 293

MVDr. Jan Schoř                        603 334 256

veterinaberkovice@seznam.cz