Hanka

Od malička jsem chtěla být veterinářkou. Měla jsem to štěstí, že ani alergie na zvířata, nelehké

přijímací zkoušky a studium mne od mého snu neodradily. Při studiu na SOŠ veterinární v Hradci

Králové jsem si našla malou ordinaci v Praze Letňanech, kam jsem nejen v rámci povinných praxí

docházela. Po promoci na Veterinární a Farmaceutické Univerzitě v Brně jsem začala pracovat jako

veterinární lékařka (Praha, Ústí nad Labem). V roce 2013 jsme s MVDr. Schořem založili nejen

společnou praxi,ale také rodinu.

VZDĚLÁNÍ

2000 –

2004 SOŠ veterinární v Hradci Králové

2005 –

2011 Veterinární a Farmaceutická univerzita v Brně

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI

2000 –

2004 Vetklinika Hradec Králové (MVDr. J. Ekr)

2000 –

2011 Veterinární ordinace Letňany (MVDr. N. Nemes)

2005 –

2011 Klinika chorob psů a koček VFU Brno

2011 –

2013 Veterinární Klinika Ústí nad Labem (MVDr. L. Vojtek)

ABSOLVOVANÉ SEMINÁŘE A KURZY

10/2009 Miniinvazivní a endoskopicky asistované zákroky v ortopedii, Brno

03/2010 Chir.zákroky a dg. patologických procesů v orofaciální krajině, Brno

11/2010 Nové trendy v imunoprofylaxi psů a koček, Brno

11/2010 Břišní chirurgie a laparoskopicky asistované zákroky, Brno

01/2011 Drobní savci v klinické praxi, Brno

04/2011 Akutní medicína aneb jak zvládnout kritické situace, Hradec Králové

05/2011 Novinky a miniinvazivní techniky v hrudní chirurgii, kardiochirurgii a

endovaskulární zákroky u malých zvířat (T. Fossum), Brno

05/2011 3. Feline Medicine Sympsium, Praha

2/2012 Kardiologický seminář, Litoměřice

04/2012 Drobná zvířata, exoti a dravci, Hradec Králové

04/2012 Nové možnosti léčby mastocytomů u psů, Praha

06/2012 Chronická onemocnění ve veterinární praxi malých zvířat, Praha

09/2012 I. Central European Vet Business Forum, Budapest – Hungary

11/2012 Hematologie – Krevní obraz a význam jednotlivých parametrů v rámci diagnostiky

a praktické využití získaných výsledků v rámci dif. diagnostiky, Praha

12/2012 Otitidy psů, Brno

1/2013 Dermatologický kurz, Brno

2/2013 Sonografie dutiny břišní I, Jihlava

3/2013 Obecná rentgenologie, webinář

3/2013 Diabetes Mellitus u malých zvířat, Praha

3/2013 Rentgenologie dutiny hrudní I,, webinář

5/2013 Rentgenologie dutiny hrudní II., webinář

5/2013 Oftalmologie, Praha

6/2013 Vet Business Forum, Niepolomice

9/2013 Nejvýznamnější parazité hlodavců a králíků, webinář

9/2013 Nový přístup k interpretaci krevního obrazu, Praha

9/2013 Rentgenologie dutiny hrudní III., webinář

9/2013 Managment reprodukce samic malých zvířat, Senohraby

10/2013 Zubní kámen to je prevít, webinář

10/2013 Comfortis – rychlá a účinná likvidace blech, Praha

10/2013 Akutní abdomen (rtg+usg),webinář

11/2013 Vedení porodu u feny, webinář

11/2013 Stomatologie pro praktické veterinární lékaře, Praha

11/2013 Histopatologie jako nedílná součást diagnostiky v praxi – Praha

11/2013 Kastrace feny a komplikace, webinář

12/2013 Ovlivňování pohlavního cyklu u fen

3/2014 Infúzní terapie v kostce, webinář

4/2014 Rány u malých zvířat, webinář

4/2014 Analgezie u malých zvířat, webinář

5/2014 Dermatologický seminář, Praha

5/2014 Inseminace fen, webinář

9/2014 Atopie psů, webinář

10/2014 Nefrologie, Praha

10/2014 Nemoci kostí, webinář

10/2014 Akutní ošetření při podezření na intoxikaci, webinář

11/2014 Stomatologie pro praktické veterinární lékaře II., Praha

11/2014 Vaskulitidy; Nemoci drápů se zaměřením na lupoidní onychodystrofii, webinář

11/2014 Úvod do anesteziologie – rozdělení pacientů dle rizik, výhody a nevýhody

jednotlivých typů anestezie, webinář

2/2015 Oftalmologie v praxi, Brno

3/2015 Využití lokální anestezie v praxi, webinář

4/2015 Základy komunikace ve veterinární praxi, webinář

5/2015 GDV (dilatace a torze žaludku, webinář

6/2015 Anesteziologické komplikace a resuscitace, webinář

9/2015 Anestezie při onemocnění GIT a jater, webinář

11/2015 Fraktury čelistí psů a koček, webinář

11/2015 Anestezie endokrinologických pacientů, webinář

12/2015 Jak správně popsat RTG a sono snímek, webinář

12/2015 Chirurgie tenkého střeva, webinář

2/2016 Jak si správně nastavit sono, artefakty, webinář

3/2016 Vyšetření dutiny ústní a zápis do zubní karty, webinář

3/2016 Řešení tumorů apendikulárního skeletu, webinář

9/2016 Monitoring anestezie, webinář

5/2015 Cytologie v praxi III – My Study Day 2015 – Praha

5/2015 Veterinární medicína pro praxi – malá zvířata, Praha

2/2016 Oftalmologický seminář v Praze: Sítnice – jedna velká neznámá

2/2016 Geriatrický pacient ve veterinární praxi – Praha

4/2016 Srdeční šelesty s prof. Adrianem Boswoodem, Praha